2022. augusztus 14.
Működjünk együtt a szolgáltatók munkatársaival a járvány alatt is!

Működjünk együtt a szolgáltatók munkatársaival a járvány alatt is!

Az ellátásbiztonság érdekében az energia- és közmű­szolgáltatóknak a járvány alatt is el kell végezniük bizonyos feladatokat a felhasználók ingatlanjában, ezért a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) a fogyasztók türelmét és együttműködését kéri.

Az energia- és közműszolgáltatók továbbra is alapos megfontolás után, az egészségvédelmi szabályokra maximális tekintettel ütemezik a fogyasztók ingatlanjában elvégzendő, személyes találkozással járó, kötelező helyszíni munkákat. A szolgáltatók munkatársai mindent megtesznek azért, hogy a fogyasztók ingatlanjába csak a legszükségesebb esetekben lépjenek be, és ott a legrövidebb ideig tartózkodjanak.

 

A mérőórák éves leolvasását vagy bizonyos kötelező, az ellátásbiztonság érdekében szükséges műszaki beavatkozásokat ugyanakkor nem lehet elhalasztani, ezért a MEKH arra kéri a fogyasztókat, hogy a megfelelő biztonsági óvintézkedések betartása mellett segítsék a szolgáltatók munkatársainak feladatellátását.

 

A szolgáltatók a jelen helyzetben is jogosultak a fogyasztásmérőt leolvasni, a mérőhelyet ellenőrizni és az ellátásbiztonság érdekében halaszthatatlan helyszíni munkálatokat elvégezni, a felhasználóknak pedig együttműködési kötelezettségük van. Ez azt jelenti, hogy biztosítaniuk kell a fogyasztásmérőhöz való hozzáférést, az ingatlanjukon elhelyezkedő munkaterület megközelítését.

 

A szolgáltató vagy megbízottja a felhasználási helyet – az előre nem bejelentendő ellenőrzések kivételével – egy előre egyeztetett időpontban keresi fel. Míg a mérőcserék vagy egyéb műszaki munkálatok időpontjáról levélben értesítik a felhasználót, addig az éves leolvasások időszaka a számlákon van feltüntetve. Fontos kiemelni, hogy a szolgáltató munkatársának (vagy megbízottjának) igazolvánnyal vagy megbízó levéllel kell igazolnia magát. Amennyiben a felhasználó nem bízik a bemutatott dokumentumban, felhívhatja a szolgáltatót ellenőrzés céljából.

 

Amennyiben a felhasználó nem tartózkodik otthon, a szolgáltató munkatársa értesítést hagy a saját vagy a szolgáltató elérhetőségeivel, így a fogyasztónak lehetősége van új időpontot egyeztetni. Az éves leolvasás elmaradása esetén a szolgáltatók jogosulttá válnak becsült elszámoló számla kiállítására, amely az előző időszak fogyasztási mennyiségén alapul. A legtöbb szolgáltató lehetőséget biztosít arra, hogy a személyes leolvasás helyett a felhasználó maga jelentse be éves mérőállását. Ennek általában a feltétele, hogy a mérőállásról jó minőségű fénykép készüljön, amit a fogyasztó a megadott weboldalon vagy applikáción keresztül juttat el a szolgáltatóhoz, a számlán lévő és az applikáción vagy az online ügyfélszolgálaton jelzett leolvasási időszakban.

 

A MEKH arra kéri a fogyasztókat, hogy segítsék a szolgáltatók munkatársait feladatuk ellátásában, és a helyszíni ellenőrzés, leolvasás vagy munkavégzés során figyeljenek a következőkre:

 

1. Tartsunk be minden egészségvédelmi előírást. Ne csak a szolgáltató munkatársán, rajtunk is legyen maszk. Tartsuk a megfelelő távolságot és szellőztessünk, esetleg fertőtlenítsünk a szolgáltató képviselőjének távozása után.

2. Fontos, hogy a szolgáltató munkatársa (vagy az általa megbízott szakember) bemutassa igazolványát vagy megbízó levelét.

3. Miután a leolvasó ellenőrzi a fogyasztási hely adatait, fényképeket készít a fogyasztásmérő állásáról. Ezek a feladatok csak néhány percet vesznek igénybe, fontos azonban, hogy a védekezési előírásokat ekkor is tartsuk be!

4. Regisztráljunk a szolgáltatónk online ügyfélszolgálatán vagy applikációján, ellenőrizzük az éves leolvasás várható idejét, és ha van rá lehetőségünk, használjuk a fényképes bejelentést.

 

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal folyamatosan figyelemmel kíséri a járványügyi helyzet alakulását, és – a kormányzati döntésekkel összhangban – minden szükséges intézkedést megtesz a fogyasztók biztonságos ellátása és a szolgáltatók hatékony munkavégzése érdekében.

 

A mérőórák cseréjével és a szabálytalan vételezéssel kapcsolatban további részletek itt olvashatók.

Megosztás